Szellemi valóság

222A meditáció gyakorlása egyedülálló utazásban részesít, ami megváltoztatja az életedet, gazdagítani fog, tudást és békességet ad.

Az egész teremtésben mi csak egy kis szikra vagyunk. Mindannyian kutatjuk a jó egészséget, a békét, a tudást, a boldogulást, az összhangot, és mindenekfelett a boldog és békés életet. Mindannyiszor minden helyzetben, minden ember keményen küzd ennek az állapotnak az eléréséhez. De vajon ez tényleg elérhető? Mindez lehetséges, csak meg kell érteni a kozmikus energiát, és meg kell értenünk önmagunkat.

A kozmikus energia a kozmoszban mindenütt megtalálható. Ez hozza létre a galaxisokat, a bolygókat, az embereket és a molekulákat. Ez van mindenütt és mindenben. Ez tartja fenn az egész világegyetem rendjét. A kozmikus energia maga az életerő. Ez a kozmikus energia alapvető életünk fenntartásához és tudatosságunk kiterjesztéséhez. A kozmikus energia alapja minden tevékenységünknek, és minden működésünknek.

Bizonyos mennyiségű kozmikus energiához jutunk a mélyalvás során és a teljes csendben is. Ezt az energiát használjuk mindennapjaink során agyunk ellátására, a látáshoz, a beszédhez, a halláshoz, a gondolkodáshoz, és minden testi működéshez. Ha az alvásunk során elnyert energia mennyisége nem elegendő ezekhez a tevékenységekhez, jogosan érezhetünk izgatottságot, fáradságot, és feszültséget. Ez gondolati és testi stresszhez és különböző betegségekhez vezet. Az egyedüli út, hogy kedvezőbb lehetőségek birtokosai legyünk, hogy még több és több kozmikus energiát fogadunk be. A kozmikus energia alapvető ahhoz, hogy fenntartsa életünk rendjét, és hogy elvezessen bennünket egy egészséges és boldog élethez. Ideértve teljes mértékben minden élethelyzetet, amiben vagyunk, és ami által tudást szerzünk és végül, hogy elvezessen bennünket tudatosságunk kiterjesztéséhez.309911_473982472664603_214949142_n

A lecsökkent kozmikus energia csak a megfelelő meditációval pótolható!

Az alvás akaratlan meditáció, a meditáció tudatos alvás. Az alvás során korlátozott mértékben jutunk energiához, a meditációban korlátlan mértékű energiát vagyunk képesek befogadni. Ez a többlet energia teljesítménynövekedést idéz elő testünkben, az elmeműködésünkben, és a gondolkodásunkban. Megnyitja az ajtót a hatodik érzékünk felé, és még azon túl is. Ennek a meditációval megnövelt energiának köszönhetően leszünk ellazultak, egészségesek, és boldogok. Mindezek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy nagyobb mértékben legyünk képesek olvasni az anyagi világ rejtélyesnek tűnő dolgait. A meditáció nem más, mint tudatunk utazása saját világainkba. A meditáció során tudatos utazást teszünk a testtől az elméhez, az elmétől az értelemhez, az értelemtől önmagunkhoz és azon túl. A meditációhoz először meg kell szüntetni testünk minden tevékenységét, és elmeműködésünket, vagyis a testi mozgásokat, a nézést, a beszédet, és a gondolkodást.

A meditációhoz az első lépés a testhelyzet. Ülj le, tedd keresztbe lábaidat, tedd le a kezedet a térdedre vagy az öledbe! Csukd be a szemedet! Szüntesd meg a belső és a külső beszélgetést. Ne ismételgess mantrát, csak lazíts! Teljesen lazulj el! Amikor keresztezzük a lábainkat, és a térdünkre vagy az ölünkbe tesszük a kezünket, egy energiakör alakul ki, ami nagyobb szilárdságot biztosít. A szem az elmére nyíló kapu, tehát a szemed legyen lezárva. A mantraismételgetést, vagy bármilyen csevegést, belsőt vagy külsőt, illetve az elme mindennemű tevékenységét most fejezzük be. Amikor a test ellazul, átlépünk az elme és az értelem területére. Az elme nem más, mint a gondolatok kötege, ami folyamatosan megújul és újraindul, mindig az elme felülete felé áramolva. Amikor gondolatok vannak az elmében, rengeteg kérdés ébred bennünk. Tudatosan, vagy öntudatlanul megjelennek az elmében és az értelemben. Figyeljük a légzésünket. A megfigyelés önvalónk igaz természete, tehát legyünk tanúi a lélegzésnek. Ne tudatosan lélegezzünk, ne lélegezzünk be és ki szándékosan. Hagyjuk a belégzést és a kilégzést megtörténni a saját ütemében. Csak figyeljük meg a természetes légzést.

imagespkn ftEz a leglényegesebb kulcs, ez az út! Ne hatolj a gondolatok mélyére, ne kapaszkodj vizsgálódásokba, kérdésekbe, vagy gondolatokba! Fogadd el a gondolatot. Térj vissza a légzéshez! Figyeld meg a természetes légzést, légy tudatában a légzésednek! Ekkor a gondolatok mennyisége lecsökken, a lassú lélegzés ritkábbá válik és megrövidül.  Végül a légzés igen csekéllyé válik, és megszűnik a gondolatok cikázása a fejedben. Ebben az állapotban nem lesz sem légzésünk, sem gondolatunk. Teljes mértékben gondolatnélkülivé válunk. Ez az az állapot, amit úgy neveznek: természetes állapot, vagy gondolat nélküli állapot. Ez! a meditáció, amelyben ömlik ránk a kozmikus energia. Az általunk végzett további meditáció tovább fokozza a felvett kozmikus energia mennyiségét. Ez a kozmikus energia átáramlik az energiatestünkbe, amit úgy neveznek: étertest.366374_462670282_big

Az energiatestet több mint 72 ezer nádi, vagy energiacsatorna alkotja, ami teljes mértékben behálózza az egész testet. Ezek az energiacsatornák a fejtető területéről erednek. Ezek a nádik egyenletesen oszlanak el az egész testben, hasonlóan a növény gyökérzetéhez és ágrendszeréhez. Az energiatest a leglényegesebb pont életünk megnyilvánításához. Ez az elsődleges forrása minden tevékenységünknek és egész létünknek. Energiatestünk kozmikus energiát vesz fel a mélyalvás és a meditáció során. Ezt az energiát használjuk testi és szellemi tevékenységeinkhez, úgy, mint a látás, beszéd, hallás, gondolkodás és mindennemű fizikai tevékenyéghez. Mindezek a működések teljes mértékben a beáramló kozmikus energián alapulnak. A kozmikus energia beáramlása pedig teljes mértékben a gondolataink áramlásán alapszik, ugyanis a gondolataink akadályok a beáramló kozmikus energia számára. Amikor a kozmikus energia áramlása lecsökken, az energia és az energiacsatornák eltömődnek. Ezek az eltömődések éterikus torlaszokat eredményeznek az energiatestben. Ezek az éterikus torlaszok előbb-utóbb betegségekhez vezetnek a fizikai testben is. Más szavakkal: minden betegség gyökere energiahiány az étertestben. A meditációban nagy mennyiségű kozmikus energiához jutunk, ami átjárja energiatestünk minden csatornáját. Ahogyan a kozmikus energia áthalad az energiacsatornákon, az erős áramlás következtében kitisztul minden éteri torlasz. Amikor minden éteri torlasz kitisztult, megszabadulunk minden betegségünktől. Amikor az energia elkezd áramlani a fejtetőn keresztül, elnehezülést érezhetünk a fej területén, vagy az egész testünkben. Ahogy az energia tisztítja a csatornákat, időnként érezhetünk viszkető érzést vagy akár fájdalmat is az érintett helyeken. Néha fájdalmat tapasztalhatunk az anyagi test különböző pontjain. Ezekre a fájdalmakra semmilyen gyógyszert nem kell szednünk, mindezek a fájdalmak szertefoszlanak, ha tovább gyakoroljuk a meditációt.

A meditáció segítségével egyre több és több kozmikus energiát veszünk fel, ami megszünteti az összes fizikai és mentális betegségünket. Ha egy piramis belsejében meditálunk, a meditatív állapotot háromszor gyorsabban érhetjük el, mint általában.

images6t6zhzA gúla a legszilárdabb szerkezet a Földön, ami nagy mennyiségű kozmikus energiát képes befogadni. A kozmikus energia a piramis alapjától egyharmadnyi magasságban halmozódik fel. Ezt a helyet úgy ismerjük, mint: Király Kamra. A kozmikus energia a legnagyobb mennyiséget a Király Kamrában éri el, és ez szóródik szét a piramisban. Egy kristály a piramis csúcsára rögzítve megsokszorozza és elosztja a kozmikus energiát az egész piramisban. Itt van a „szív állapot” csomópont, vagy „normál állapot”. Ennek elérése háromszor olyan gyors, ha az egyén a meditációt a piramis belsejében végzi. A piramist felhasználhatjuk magasabb frekvenciákkal való érintkezésünkhöz. A piramison belüli meditáció segít a gyógyulásban és a meditációs tapasztalatok megszerzésében.

Összegezzük tehát az eddigieket: a meditáció egy utazás az önvaló világaiba. Ehhez túl kell lépnünk a testen és az elmén. A kényelmes testhelyzet felvétele következtében a testünk teljesen ellazul, és ez elősegíti a testtudatosság meghaladását. Természetes légzésünk megfigyelése által túllépünk az elmén. Amikor túllépünk a testen és az elmén, akkor a kozmikus energia áramlása felerősödik. A kozmikus energia a test minden betegségét meggyógyítja. Ennek következtében leszünk egészségesek mindenféle gyógyszer nélkül. Még több és több kozmikus energia megszabadítja az elmét mindenféle feszültségtől és kényszertől. Amint többet és többet gyakoroljuk a meditációt, az elme lecsendesedik és kitárul. Ez nagyfokú emlékezőképességet eredményez. Még több és több meditáció még jobb megértési képességekhez vezet. Ennek következtében a másokhoz fűződő kapcsolataink is megjavulnak. A meditáció fokozza a családi élet boldogságát. Miatta tehát nem kell elhagynod a családi életet. A meditációt már ötéves kor körül el lehet kezdeni, mert a gyerekek a legjobb meditálók.

A meditáció egészségessé tesz és megszentel. Az elme megnyugszik, így a meditáció segítségével választ kapunk minden kérdésünkre, és segít elérni egy kedvező állapotot.

A meditációt minden nap kell gyakorolni! Elvégezhető bárhol, bármikor, még akár utazás közben is. A meditációhoz nem kell elmenned fizikailag gurut vagy mestert keresned. A guru vagy mester belül van, mert a lélegzeted a te gurud!

A meditáció utazás tudatosságunkban önvalónk világai felé: Ahhoz, hogy elérjük önvalónkat, meg kell haladnunk a testet és az elmét. Ekkor fogadjuk be a korlátlan kozmikus energiát. További meditáció eredményeképpen az önismeretünk is kibővül.

SarkcsillagA meditáció megadja neked a magasabb világok ismeretét. A Tudás nem több mint tapasztalat. A tapasztalat nem más, mint teljes befogadása önmagadnak. Még több és több meditáció gyakorlása által magasabb energiaszintre jutunk. Ezzel a magasabb energiával magasabb állapotot érünk el minden tekintetben, ez vezet el bennünket a magasabb Tudáshoz. A tudás révén jobb belátást és bölcsességet kapunk. Ezzel a belátással megértjük, hogy csodálatos lények vagyunk. Megértjük az összes helyzetet, amivel szembenézünk, és a magasabb megértés eredményeként megoldódik minden problémánk. A magasabb energia és a magasabb megértés kiterjeszti a tudatosságot. A tudatosság kiterjesztése létünk valódi célja. A magasabb tudás megszerzése csak magasabb érzékszervek által lehetséges, mint amilyen a harmadik szem és az asztrál test.

A harmadik szem

A harmadik szem egy igazán hatékony eszköz a lélek számára látni, érezni és hallani a magasabb rezgésű valóságokat. A lélek eme három funkcióját ismerjük úgy, mint harmadik szem. Több és több meditáció gyakorlása által több energia áramlik, ami működésbe hozza a harmadik szemet. Ez kimagasló tapasztalat egy meditáló számára. A harmadik szem működésekor érezhetünk viszkető érzést, vagy húzó érzést a homlok területén. Körös körül különböző színű felvillanásokat kezdünk látni. Duruzsoló hangokat, és lépések zaját halljuk. Úgy érezzük, mintha egy nagy sötét alagútban utaznánk. Amikor az étertest a még több és több meditáció eredményeként elegendő kozmikus energiához jut, harmadik szemünk tökéletessé válik. Így kristálytiszta látomásokat érzékelünk ezen a síkon és a többin is. A harmadik szem tökéletessége esetén sok dolgot tisztábban látunk, mint a fizikai képeket. Látjuk más frekvenciák valóságát. Olyan dolgokat látunk, amik az öt érzékszervi világban nincsenek jelen. Nagyon sok dolgot érzünk, amit szavakkal the-third-eye-robert-j.twiz_nem tudunk kifejezni. Más rezgéssíkokról hallunk belső szólamokat, hangokat, vagy hangszerek hangját. Mestereket látunk, akik fizikailag nincsenek velünk, vagy látunk mestereket általunk ismert anyagi alakban. Még több meditáció után a mestereket ragyogó fényként kezdjük el látni. A fény ragyogásában érezzük a mester azonosságát. Képesek vagyunk meghallani a mesterek üzeneteit. Úgy érezzük, mintha egy alagútban haladnánk, és végül egybeolvadunk a fénnyel.

A harmadik szem tapasztalatai által tudjuk, választ kapunk minden problémánkra a mesterek üzeneteiből, vagy más frekvenciák megpillantásából, illetve megérzés segítségével. Ennek következtében tetteink, véleményeink megértésünk megváltoznak. A harmadik szem által szerzett tapasztalatok után változásokat tapasztalunk az anyagi sík érzékelésében is.

Az asztráltest

Az asztráltest önvalónk másik eszköze más frekvenciájú valóságok érzékelésére. Az asztráltest egy másik alakja öntudatunknak, csak úgy, mint a fizikai testünk. Szokásos körülmények között tudatosságunk azonosul fizikai testünkkel. Amikor elegendő energiamennyiséghez jutunk, és amikor elkezdjük más frekvenciák valóságának az érzékelését, tudatosságunk áthelyeződik az asztráltesti alakba. Tudattalanul is tapasztalunk asztrális élményeket, amiket úgy hívunk, álmok. Meditációban mindenki szerezhet tudatos asztrális tapasztalatokat. Az asztrális test elutazhat túl téren és időn.  A tudatos asztrális tapasztalatok után új dimenziókat kezdünk érzékelni. A nagy mennyiségű kozmikus energia felvétele után a tudatosság, ami testszerte egyenletesen eloszlik, a meditáció során összpontosulni kezd. A tudatosság mozgása során a fizikai testben érdekes dolgokat tapasztalhatunk. Úgy érezzük, hogy asztrális testünk lebeg, nem érezzük lábunkat és kezünket. Úgy astralprojearthérezzük, mintha a testünk pihekönnyű lenne. A mozgásokat testünk különböző helyein érzékeljük, vagy néha úgy érezhetjük, mintha az egész test forogna. Ezeket a jelenségeket úgy ismerjük: asztrális mozgások.

Még több és több meditációt gyakorolva még több kozmikus energiához jutunk. Ekkor a tudatosság alakot ölt, mint asztráltest. Elkezd nagyon gyorsan forogni, ami erőteljes mozgásokat okoz. A mozgások után az asztráltest kilép a fizikai testből, egy ezüstfonállal, ami összeköti a fizikai testtel. Az ezüstfonál nem más, mint magas rezgésű tudatosságunk, ami üzeneteket visz át a fizikai testünkből az asztráltestbe és vissza. Ezzel hajtjuk végre az asztrális utazást. Az asztrális utazás tudatosságunk utazása ismert és ismeretlen helyekre és frekvenciákra. Az asztrális utazás során magasabb tudáshoz és megértéshez jutunk önmagunkra vonatkozóan. Az asztrális utazás alatt az asztráltestünk képes áthatolni minden fizikai anyagon, minden elemen, mint a föld, víz, levegő tűz és éter. Az asztráltest képes eljutni minden frekvenciára mindenféle korlátozás nélkül. A testbe való visszatérés után a meditáló látja saját anyagi testét, és ezáltal rendkívüli tapasztalatokhoz jut. Megérti, hogy Ő nem a test és nem az elme, a testében csupán időzik. Ez csodálatos megértés. (Mindenkinek meg kellene tapasztalnia az asztrális utazást.) Az asztrális tapasztalat következtében korlátozottságunk szertefoszlik és megértjük, hogy korlátlanok vagyunk. Ezen a tapasztalaton keresztül megértjük, hogy a tudatosság vagyunk. Megértjük, hogy határtalanok vagyunk. Az élet új dimenzióit értjük meg.

Nirvána

17720045_ad57821b4cbe092b8dc04b655effd4f9_mMég több és több meditáció gyakorlása által még több kozmikus energiát fogadunk be. A kozmikus energia gazdagabbá teszi tapasztalatainkat, és mindazt, amiben részünk van. Testünk, elménk és egész lényünk mélyebb átélése következtében teljességében értjük meg élethelyzeteinket. Ez a megértés nem más, mint tudás. A hétköznapi ember csak tapasztalatokat szerez, de fél meglátni a helyzetekben rejlő tanulságokat. Ez az amiért élethelyzetének tapasztalatait csak fizikai szinten érti meg. Ezzel szemben egy meditáló a helyzetet a maga teljességében fogja megérteni, mert tudja, hogy Ő nem csak test. Tudja, hogy Ő a testben csak időzik. Megérti, hogy az élethelyzetek a fejlődését szolgálják. Minden meditációs tapasztalat megszerzése és a gyakorlati életbe való átültetése után mérhetetlen megértéshez jutunk. Ez a megértés felnyit hétezer ajtót, ami új dimenziók érzékelését teszi lehetővé az életünkben. Megértésünk, felfogásunk és tudásunk óriási mértékben kitágul. Ez tudatosságunk kitágulásához vezet, ami nem más, mint a bölcsesség birtoklása. Úgy tapasztaljuk ennek a bölcsességnek az állapotát, mint egy ezerszirmú arany lótuszt. Minden egyes szirom megértésünk egy-egy újabb dimenziója. Több és több dimenziót érzékelve nagyobb és nagyobb mértékben értjük meg más létsíkok tudását. Ezzel a megértéssel visszaszerezzük a tudást, hogy halál nincsen, és örökkévaló lények vagyunk. Megértjük mi a születés és mi a halál.

Élet az élet után

njoiErre a földi síkra a kozmikus tudatosság szikrájaként érkezünk. A forrásból való kiáradásunk után létünk alapszerkezeteként éteri testet öltünk. Erre a földi síkra egyedülálló tapasztalatokért érkezünk. Tapasztalataink megszerzéséért kiválasztjuk hazánkat, szüleinket, környezetünket, és élethelyzeteinket. Az önvaló előtt az egész életterv ismeretes. Az anya kiválasztása után a tudatosság szikrája belép az anyaméhbe. Miután a tudatosság belépett az anyaméhbe, a magzat élővé válik. Az anyagi test a kozmikus energiának megfelelően nyer alakot az étertesten és a magzaton belül. A tudatosság gyakran fog visszatérni a forráshoz, míg az első lélegzetvétellel el nem szakad tőle. Az anyaméh elhagyása után meg kell tennie első külsődleges lélegzetvételét. Ezt ismerjük úgy, mint: születés. Születésünk napjától hétéves korunkig birtokoljuk a forrásból származó jóllétet. A hetedik életévtől az elme elkezdi felvenni az alakját. Ennek teljes kialakulása a tizennegyedik életévre történik meg. Az intellektus aktivitásának kezdete a tizennegyedik évtől tehető, és annak teljes kifejlődése a huszonnegyedik életvégi tart. A huszonnegyedik életévtől a huszonnyolcadik életévig az egyénben kialakul testének, elméjének és intellektusának egysége. A huszonnyolcadik életévtől az élet az önismerettől függ. Ha az egyén nem érez jóllétet, a tudata az elme és a test között helyezkedik el. Ennek következtében elkezdődnek a szenvedések. Nem képes megérteni az élethelyzeteket. Az akadályok egyre kritikusabbá válnak számára, értéktelennek ítéli önmagát, és merevvé válik. A merevség elzárja a kozmikus energia áramlását. Átadja magát a szenvedéseknek, fizikai betegségeknek, stressznek, és megpróbáltatásoknak teszi ki magát. Napjait a jóllét érzése nélkül éli. Képtelen megérteni életének valódi célját. Leéli az életét gyerekkorától ifjúkoráig, majd egészen öregkoráig, és végül elhagyja ezt a földi síkot, annak a célnak a teljesítése nélkül, amiért a Földre érkezett. Ez az amit úgy hívunk: Halál. A halál után a merev elme hazugságai rossz megértéssel társulva nem engedik, hogy a tudat elérje a forrást.  Helytelen megértésének következményeként létrehozza saját poklát és mennyországát. Öntudatlan az asztrális síkon reked.

buddha_megvilagosodottHa az egyén életét önvalója tudatában kezdi élni, mindig minden adódó helyzetben áldásban részesül. Még halála után sem marad az alacsonyabb frekvenciákon, hanem visszatér a forráshoz. A magasabb tudás által, amit a harmadik szemen, az asztrális utazáson és a születés és halál megértésén keresztül szerzett, az egyén a tökéletes megértés birtokába jut a testére, az elméjére, az intellektusára, önmagára és az életére vonatkozóan. Megérti, hogy ez a tudatosság az energiának és a tudásnak az egyesülése. A tudatosság azért érkezik erre a síkra, hogy még több energiát és tudást szerezzen, valamint, hogy teremtsen. Minden idejét ebben a tudatban töltve az egyén hozzájut az egész teremtés lényegének a megértéséhez. Ezzel a megértéssel az egyén átalakul csodálatos teremtővé. Ekkor amit az egyén kimond, az megnyilvánul. Bármit gondol, az megnyilvánul, bármit tesz, az teremtéssé válik.

EZ A MEGVILÁGOSODÁS!!!

Iratkozz fel az ingyenes e-mail tanfolyamra!

;