Tesla

Nikola Tesla és a módosult tudatállapotok

Posted by on 2012/12/04 in Tesla | 0 comments

Egy látszólag távoli témát teszünk most közzé, Nikola Teslárol, a különös, és méltatlanul elfeledett feltalálóról. Hogy kerül egy meditációs oldal blogjába egy feltaláló? Korábban írtunk már arról, minden valóban nagy művészi alkotás, és tudományos felfedezés nem individuális teljesítmény: Eckhart Tolle erről így ír: „Minden igazi művész – akár tudatában van, akár nem – az elmenélküliségből, a belső csöndből alkot. Ezt követően az elme csak formába önti a kreatív sugallatot vagy fölismerést. Még a nagy tudósok is arról számolnak be, hogy alkotó áttörésük pillanatai a mentális nyugalom idejére estek”. Nos Tesla olyan feltaláló volt, aki tudatosan „használta” a módosult tudatállapotot az alkotáshoz. A vipassana meditációs sem más, mint az agy kikapcsolása, és ráhangolódás a kozmikus tudatra. Tesla megtanulta a módosult tudatállapotot használni a teremtési folyamatában: „Kikapcsolom az agyamat a külső világ befolyásából, abban az állapotban kapom a belső világból a látást.” Ebben az állapotban hozta létre tökéletes találmányait. Nem használta a tudomány világában szokásos matematikai eszközöket, képleteket. Ráismert a dolgok lényegére. Azt mondta az agy csak egy adó-vevő: „Én csak egy antenna vagyok, amit rá kell hangolni a megfelelő frekvenciára. Az univerzumban van egy bizonyos mag, ahonnan a tudást, az erőt és az ihletet kapjuk. A titkát nem ismerem, de tudom, hogy létezik. Az univerzum információs világa ez, amiben minden benne van.” Kortársai közül legfőképpen ötleteinek lenyűgöző számával és azzal a vallomásával tűnt ki, amely szerint nem ő találja ki ezeket az ötleteket. „Képes vagyok rákapcsolódni erre az információs mezőre és meg tudom keresni benne a szükséges információt.” Sokan azt gondolták, hogy ebből a térből az összes információ megszerezhető. Ez igaz, de nemcsak fogadni kell tudni, hanem helyesen is kell értelmezni a kapott információt. Tesla nem tudta volna megérteni az információkat előzetes alapos tudás, hozzáértés, a fizikai törvények ismerete nélkül. Ezért mélyült el a természettudományokban, különösen a villamos energia világában. Kortársai felismerték, hogy szokatlan előrelátásai, profétikus tisztán látó képességei vannak. Ez azoknál természetes, akik mindennapi lelki gyakorlatokon keresztül változó tudatállapotokat élnek meg. 1890-ben Philadelphiában nem engedte meg a barátainak, hogy felszálljanak a vonatra. Így megmentette az életüket, ugyanis a vonatot baleset érte. 1912-ben lebeszélte egyik szponzorát, Morgan Pirpontát arról, hogy a Titanicon utazzon. Ő bízott Tesla intuíciójában, visszaadta a jegyeket és túlélte. John Astor nem vette komolyan Tesla tanácsait, felszállt a Titanicra és meghalt. Édesanyja életének az utolsó pillanataiban „látta” ahogyan az otthonában fekszik tőle két háztömbnyire. Egy felhőben angyal alakú lényt látott, akiben édesanyja jellemző vonásait ismerte fel. Később megtudta, hogy akkor halt meg. Évekkel előre tudta az első világháború kezdetének időpontját, csak 5-6 napot tévedett. Megjósolta, hogy 20 éven belül kezdődik a második világháború. Tesla egy ortodox pap fia volt. Olyan Istenben hitt, aki a különbözött attól, amit a vallások tanítottak. Később jógával is foglalkozott, aszketikus életformát élt. Érdekelte a buddhista filozófia, amely szerint az emberi én csak illúzió, olyasmi, mint a szubjektív térben és időben ismert hullámok. Amikor a hullámok eltűnnek, nem marad semmi belőlünk, a személyiség nem létezik. Nem lehet megállapítani, hogy az óceánban a hullámok nincsenek felruházva az individualizmus tulajdonságaival. Csak látszólag tűnik úgy, hogy egyik hullám követi a másikat. Ma nem vagyunk azok, akik tegnap voltunk, én magam egy láncszem vagyok a relatív létezésben, ami nem azonos a tegnapival. Az élet egy független folyamat, és nem az én esetleg hibás szubjektív elképzelésem a reális életemről. Tesla egész életében igyekezett integrálni a szellemi világ információit az anyagi világba. Spirituálisan úgy vélte, hogy a fizikai test halála után az ember halhatatlan. Napi kemény szellemi munkájának köszönhetően ismerte a különleges tudás titkait és képes volt értelmezni a világot. Úgy emlékszünk rá, mint zseniális fizikusra, feltalálóra, és ami a legfontosabb, egy olyan valóságos személyre, aki képes volt a természet titkait a fenomenális képességein keresztül...

Read More
;