Személyes

Vipassana meditáció és halálközeli élmény

Posted by on 2013/06/21 in Személyes, Vipassana meditáció | 0 comments

A halálközeli élmény során az ember kilép a hétköznapi tudatosságból, tudata kitágul, és – a hétköznapi tudatosság felől szemlélve – extrém képességekre tesz szert. Érdemes megnézni a mellékelt filmet. Ebben három ember szólal meg, meséli el halálközeli élményét, melyek megváltoztatták a személyiségüket, az életüket. Különös, különleges élményekről számolnak be. Ami miatt most ezzel foglalkozunk, az az, hogy ezek az emberek kilépve testükből és hétköznapi tudatosságukból, kitágult tudattal megtapasztalták azt, amit az ember meditáció útján is képes megtapasztalni: vagyis, hogy a tudata nem azonos azzal a beszűkült, hétköznapi tudattal, amihez hozzá vagyunk szokva, amivel azonosítjuk magunkat. Persze a meditációval csak lassan, komoly munkával vagyunk képesek elérni azt, hogy hasonló tapasztalatokra tegyünk szert. Az is kiderül számunkra, hogy nagyon nem mindegy, milyen tudattal lépjük át a földi lét és halál mezsgyéjét, mert ez nagyon meghatározza, hogy miket látunk tapasztalunk meg odaát. A vipassana meditációval nagyon is felkészülhetünk a földi életünk utáni létezésünkre azzal, hogy folyamatosan tisztítjuk tudatunkat és emeljük a...

Read More

Dél-Amerikában ezt így csinálják

Posted by on 2013/06/04 in Személyes | 0 comments

Dél-Amerika archaikus indián közösségei sámán hitet követnek (legtöbbször a katolikus hit mellett). A sámán a közösség spirituális vezetője, egyúttal gyógyító ember, aki módosult tudatállapotban kér segítséget, folyamodik tanácsért, vagy gyógyít. A sámán utazik az alvilágba és a felvilágba, ehhez az utazáshoz pedig segédeszközöket használ, különböző tudatmódosító szereket, gombákat, gyógynövényeket, izzasztókunyhót, dobolást… Egyik ilyen gyógynövényfőzet az ayahuasca tea, amit szentként tisztelnek Dél-Amerikában, és vannak közösségek, falvak, ahol rendszeresen fogyasztják. A nyugati (amerikai, európai) világ most kezdi felfedezni az ayahuasca teát, és annak a személyiségre gyakorolt hatását. A hét végén egy szertartás keretében nekem is alkalmam volt kipróbálni a főzetet. Az ayahuasca tea (egy-egy kortyot kell inni belőle) megszünteti a gondolkodásnak a koncepcionális, ítéletalkotó részét, és így az ember a dolgokat önmagukban látja, úgy ahogyan azok vannak, minden koncepció, ítélet nélkül. Itt csak utalásszerűen említem meg A. Huxlleynak a Megismerés kapui című (magyarul is megjelent) rövid dolgozatát (Huxley ebben egy mescalin nevű – ugyancsak a dél-amerikai indiánok által használt – gyógynövényt kontrollált, felügyelt körülmények között fogyasztott, és leírta az eközben tapasztalt élményeit), amelyben ugyancsak arról ír, hogy nem víziói voltak, hanem csak a létező dolgokat észlelte másként, illúziók és koncepciók nélkül. Éppen úgy, ahogyan arra a vipassana meditációban is törekszünk. Akinek szokatlan a módosult, kitágult, nem hétköznapi tudatállapot, aki az önismereti útnak az elején jár, annak a tea fogyasztása tudatrobbanáshoz vezethet, ami persze óriási revelációval jár együtt. Nekem, aki tíz éve nap, mint nap gyakorlom a vipassana meditációt, egyáltalán nem okozott tudatrobbanást és revelációt. Véleményem szerint a vipassana meditáció – bár egy lassan építkező, nagy fegyelmet igénylő ösvény – jobb, mint az ayahuasca tea, vagy más tudatmódosító növények útja. Aki rendszeresen gyakorolja a vipassana meditációt, annak a tudata lassan kitágul, egyre érzékenyebbé válik a valóság koncepció nélküli befogadására. Viszont ez egy fokozatos út, és nem jár hirtelen változással. Érdemes megnézni Feldmár András kisfilmjét, amelyben az ayahuascáról beszél, és amit itt tudsz megnyitni. Ebben elmondja, hogy azok, akik az ayahuascát rendszeresen, rituális környezetben fogyasztják, csökkentett pánikszintet és reménytelenséget mutatnak, és általában véve is bizakodóak. Fizikai hatását tekintve a hányinger mellett a teának nincs negatív hatása. Továbbá itt tudsz megnyitni egy egy órás (angol nyelvű) ismertetőt. Ebben a filmben azt is meg tudod nézni, hogyan néz ki egy ayahuasca szertartás Dél-Amerikában, az Amazonas partján, vagy Kanada északi...

Read More

Buddha, a részecskék és a hologram (1. rész)

Posted by on 2013/06/01 in Személyes | 3 hozzászólás

Az akadémikus tudományok számára is lassan kezd derengeni, hogy az érzékszervek által tapasztalt világ csak egy szelete a valóságnak. A mélyebb szinteken a teljes világegyetem összefügg, az elme pedig nemcsak vetíti a valóságot, hanem alakítja is. A ’80-as évek elején egy francia kutatócsoport felfedezte, hogy bizonyos körülmények között a szubatomi részecskék, például az elektronok képesek egymás között az azonnali kommunikációra, függetlenül a közöttük húzódó távolságtól. Így nem számít, hogy pár méterre vagy 10 millió kilométerre vannak-e egymástól. A kísérletsorozat eredménye szerint minden részecske tudja, hogy mit csinál a másik. Ez azonban ellentmond Einstein azon tézisének, miszerint semmilyen információ nem haladhat a fénysebességnél gyorsabban. Mivel a fénysebességnél gyorsabb haladás egyet jelent az időkorlát áttörésével, a megdöbbentő kilátások arra indítottak néhány fizikust, hogy megkíséreljék megmagyarázni, mi állhat valójában a francia kutatócsoport megfigyeléseinek a hátterében. Az University of London fizikusai arra a következtetésre jutottak, hogy ezek az eredmények közvetve az objektív valóság cáfolatát jelentik. Vagyis az univerzum kézzelfogható szilárd formája csupán látszólagos, a mindenki által megélt valóság nem más, mint egy gigantikus hologram. A hologramok tárgyak háromdimenziós képei. Ezeket úgy készítik, hogy a megörökítendő tárgyat először lézersugárral végigpásztázzák. Majd egy második sugár fénye a visszaverődő mintával interferenciát hoz létre, és ezt a mintát örökítik meg a filmen. Előhíváskor a film csupán fényes és sötét vonalak kavalkádja, de ha lézerfénnyel világítják meg, megjelenik az eredeti tárgy három dimenziós képe. Ami miatt a hologram különösen érdekes, hogy a hologram minden szelete az eredeti információ egészét tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy ha egy tárgy hologramját félbe vágjuk, akkor nem két félt fogunk látni, hanem az eredeti tárgyat fogjuk két darabban látni, csak valamivel kisebb méretben, mint az eredeti. Ha a darabokat tovább daraboljuk, minden kis darab az eredeti egész képet tartalmazza. Az ” egész a részletekben” megközelítéssel teljesen új utak nyílnak a természettudományok előtt. A holografikus struktúrák szétdarabolása nem az építőkövekhez, hanem kisebb egészekhez vezet. A szubatomi részecskék nem azért képesek egymással kapcsolatban maradni, függetlenül a távolságtól, mert valami titokzatos jel áramlik közöttük, hanem azért, mert a szétválasztottságuk nem más, mint a megfigyelőt becsapó illúzió. A valóság valamely mélyebb rétegében ezek a részecskék nem különálló egységek, hanem egy alapvető egész kiterjesztései....

Read More

A remény üzenete (2. rész)

Posted by on 2013/05/31 in Személyes | 0 comments

Az idők folyamán már előfordultak olyan fordulópontok, amikor a nagy kozmikus órák úgy állnak be, hogy nemcsak az összes lehetőséget láttuk meg egy pillanat alatt, hanem valójában túl tudunk lépni az eddig igaznak vélt dolgokon, és egy hatalmasabb igazságban, magasabb tudatosságszinten vehetünk részt. Válaszút előtt állunk. Egyre nyilvánvalóbb az emberek számára, hogy váltás megy végbe, egy bolygó szintű váltás. Hétmilliárd ember lesz majd szemtanúja a földön végbemenő változásoknak. A világegyetemünkben ez a picinyke kis bolygó ébredezik, ahogyan azelőtt még soha. Most lehetőségünk van arra, hogy realizáljuk, mindannyian egyek vagyunk. Az emberek kezdenek rájönni, hogy minden mindennel összefügg. Az összetartozás állapotában sok szív ereje óriási hatalmat jelent, amivel békét hozhatunk a bolygónkra. Miközben a földön egyre erősödnek a változások, egyedül az összetartás az, ami megkönnyíti a teljes erővel végbemenő váltást. Létrehozhatjuk a szeretet terét, amely körbeveszi bolygónkat. Az izraeli-libanoni háború idején Jeruzsálemben emberek egy csoportja elkezdett meditálni. A meditálók száma minden nap változott, volt, hogy egyik nap többen, másik nap kevesebben meditáltak. A szervezők mérték a háborús cselekményeket (halottak, sebesültek száma), illetve a békét (az ellenséges felek közötti megegyezések száma). Ezeket a számokat egy grafikonra vetítették, és összevetették a meditálók számával. Azt tapasztalták, hogy a két vonal fel és le egyszerre mozgott, vagyis a meditáló emberek száma jól mérhetően meghatározta a háború-béke folyamatát. Annak a valószínűsége, hogy ez egyszerűen a véletlennek köszönhető, kb. egy a tízezerhez. Ez a kísérlet azt bizonyítja, hogy a csoportos meditáció képes megakadályozni a háborút. Szeptember 11-e igen nagy hatással volt az emberekre, messze New Yorkon és Washingtonon túl. A támadás lökéshullámokat indított el a világ körül, egy olyan globális reakciót, aminek hatására a tudományos jelzőműszerek hálózata tüskéket rajzolt, épp úgy, ahogyan a szeizmográf a földrengés alatt. Mindegyik ugyanolyan különös mintázatot mutatott aznap. Ha több millió ember egyetlen olyan eseményre összpontosít, mint amilyen szeptember 11., globális tudatosság jöhet létre. Ne félj az előttünk lévő nagy változásoktól! Ez egy nagyszabású folyamat, amellyel a régiből az új világba lépünk, miközben a régi világ összeomlik, egy új világ születik. Először a tisztulás ideje következik el, aztán a megújulásé. Az élet értékes, ne pazarold el! Nem lesz olyan idő, mint a mostani. Nyisd meg a szívedet és ébredj fel! Higgy a szeretetben és meditálj! Minden nap! Az erről szóló filmet itt tudod...

Read More

A remény üzenete (1. rész)

Posted by on 2013/05/30 in Személyes | 0 comments

Évezredek óta most nyílik igazi esély arra, hogy béke legyen a Földön. Csak mostanra ébredtünk rá, hogy nem lehet béke addig, amíg azt magunkban meg nem leljük. Ideje tehát felébredni! Egy 1993-ban végzett kísérlet a tömeges meditáció erőszakos bűncselekményekre kifejtett hatását vizsgálta. Négyezer, különböző hátterű személyt hívtak meg Washingtonba meditálni, és amint elkezdtek meditálni, a bűnözés hihetetlen mértékben csökkent. Azóta a vizsgálatot több százszor megismételték, és egyre csodálatosabb eredmények születtek. Az általánosan negatív csoportszintű tudatosság akár természeti katasztrófákat is előidézhet. Ha szökőárakról, vagy tektonikus lemezek eltolódásáról beszélünk, és ténylegesen hiszünk a tudatosságban, akkor elmondhatjuk, hogy a kollektív elme zűrzavarához kapcsolódnak, mivel a természet részei vagyunk. Ha a kollektív elme zűrzavaros, akkor a természet is zűrzavarossá válik. Az általános válság, amivel szembenézünk, sokat javulhat, ha kihasználjuk egyesült szívünk döbbenetes erejét. Nem kell mást tennünk, csak meditálnunk – minden nap. Amire energiádat és érzelmeidet fordítod, az válik valóságoddá. Meditálj tehát mindennap! Ne féljünk a most előttünk lévő nagy változásoktól! Fogadjuk el, hogy ez egy nagyszabású folyamat, amely elmossa a régi világ életmódját. És ahogyan a falak leomlanak körülöttünk, látni fogjuk, hogy ezek a falak éppen azok voltak, amelyek olyan hosszú ideig fogva tartottak bennünket. Az élet értékes, ne pazarold el! Nem lesz olyan idő, mint a mostani. Nyisd meg a szívedet és ébredj fel! Higgy a szeretetben és meditálj! Minden nap! A 25 perces filmet itt tudod megnézni –...

Read More

A meditáció felszabadít

Posted by on 2013/01/22 in Személyes | 2 hozzászólás

Érdemes végignézni a következő, mindössze 11 perces filmet. A történet elképesztő, a hatása döbbenetes. A lefokozott, öntudatlan, éberség nélküli létezés egyebek mellett azt jelenti, hogy ki vagyunk szolgáltatva mindenféle manipulációknak. A film viszonylag ártatlan manipulációt mutat be, hiszen csak több fogyasztásra serkenti az áldozatokat, de az már kevésbé ártatlan, amikor ez az eszköz politikusok kezében van (márpedig ne legyen senkinek kétsége afelől, hogy a politikusok is alkalmazzák, mégpedig nagyon tudatosan az emberek manipulációját, marketinges guruk, és média tanácsadók hada segíti ebben őket). Gondolj bele, másodpercenként sok millió bitnyi információ ér bennünket, aminek csak a nagyon kis töredékét vagyunk képesek feldolgozni, mindössze legfeljebb 2-3 százalékát. A többi a tudattalan sűrű sötétségébe hullik, ami persze nem azt jelenti, hogy megsemmisül. Nem szűnik meg, csak a tudat fénypásztája nem ér el oda. De attól még van, és főképpen kifejti a hatását. A vipassana meditációban mit teszünk? A tudatot egyetlen pontra, pontosabban egy területre fókuszáljuk, ezáltal – bármilyen paradox – kitágul a tudatunk. Vagyis növeljük az éberségünket, a tudatosságunkat. Mire törekszünk akkor, amikor gyakoroljuk a vipassana meditációt? Arra, hogy a valóságot olyannak lássuk, amilyen, nem pedig olyannak lássuk, amilyennek mi szeretnénk, hogy legyen. A valóságot persze senki nem látja a maga mivoltában, többé-kevésbé mindannyian eltérünk tőle. És itt a többé-kevésbén van a hangsúly. Minél távolabb vagyunk a valóságtól, annál jobban el vagyunk tévelyedve, annál betegebbek és boldogtalanabbak vagyunk, és fordítva, minél tisztábban látjuk a valóságot, annál kiegyensúlyozottabbak, boldogobbak vagyunk. Tehát a valóságtól való minél nagyobb mérvű eltévelyedés megbetegít, az eltévelyedés mértéke egyúttal a patológia mértéke is. Pl. egy paranoiás ember nem valóságos üldözőkkel viaskodik, hanem saját téves képzeteivel… A pszichoterápiának éppen az a célja, hogy az eltévedt embert visszavezesse a valóságba (többé-kevésbé a valóságba), hogy ezáltal megszűnjön a patológiája, és újból képes legyen többé-kevésbé normális emberi életet élni, vagyis önmagát ellátni, dolgozni, képes legyen párkapcsolatra, gyermeknevelésre… Minél eltévelyedettebb valaki, azaz minél messzebb került a valóságtól, vagyis minél patológikusabb, annál inkább az életnek éppen ezek a legfontosabb elemei, vagyis az önellátás, munka, párkapcsolat, gyermeknevelés sérülnek, illetve nem működnek. (Ennek megfelelően nagyon beteg az a társadalom, ahol a háztartások, illetve családok 60 százaléka vagy szingli, vagy egyszülős család.) A vipassana meditációnak ugyan nem elsődleges célja, nem fő szempontja, hogy ne lehessen bennünket manipulálni, ugyanakkor azzal, hogy a meditáció gyakorlásával növeljük az éberségünket, ezzel egyúttal egyre kevésbé leszünk kiszolgáltatottak a különböző manipulációknak. Minél tisztábban látjuk a valóságot, annál inkább jelen vagyunk, és minél kevésbé látjuk a valóságot (vagy, ami ugyanaz, minél kevésbé vagyunk hajlandóak látni, meglátni a valóságot), annál kevésbé vagyunk jelen. A múlt sérelmein rágódunk és/vagy rettegünk a jövőtől, de nem vagyunk jelen az itt és mostban. A vipassana meditációban azzal, hogy figyelmünket egy éppen most zajló (fizikai, vagy mentális) jelenség megfigyelésére fókuszáljuk, és címkézzük (amivel magát a fókuszálást segítjük elő) a jelenbe, az itt és mostba való megérkezést célozzuk meg, segítjük elő, illetve gyakoroljuk. Valójában nincs hova megérkezni, hiszen mindig is itt vagy a mostban, nem is lehetsz máshol, ám a tudatod ezt másképpen gondolja és másképpen látja. Miért? Mert elsötétedett, mert tudatlanságban szenved. A tudatlanságot, a sötétséget kell megszüntetni. Minél inkább oszlik a sötétség, annál inkább látod a valóságot, vagyis a jelent (A Jelent), az Itt és Mostot, hogy soha nem is voltál máshol. Ez a felébredés, a megvilágosodás, nirvana, mennyország, Isten országa (ami bennetek van!).  Minél jobban jelen vagy, annál kiteljesedettebb, boldogabb vagy, és jelenléted annál boldogítóbb lesz másoknak is. Más oldalról nézve ugyanezt: tudatod minél inkább elhomályosodott, tudatlanabb (a súlyos patológiától a hétköznapi homályosságig), annál inkább tévelyegsz, elveszett vagy, nem vagy jelen (rémképek, démonok marcangolják a lelkedet, vagy csak a múlt sérelmein rágódsz, és a jövőtől rettegsz), annál inkább boldogtalanabb vagy. És minél inkább oszlik a sötétség, annál inkább megérkezel a jelenbe, önmagad centrumába, a teljességbe, és annál inkább boldogabb vagy. Pokol és/vagy menny. E kettőben zajlik az életünk. A valóság boldoggá tesz, a meditáció...

Read More
;