Posts made in június, 2013

Vipassana meditáció és halálközeli élmény

Posted by on 2013/06/21 in Személyes, Vipassana meditáció | 0 comments

A halálközeli élmény során az ember kilép a hétköznapi tudatosságból, tudata kitágul, és – a hétköznapi tudatosság felől szemlélve – extrém képességekre tesz szert. Érdemes megnézni a mellékelt filmet. Ebben három ember szólal meg, meséli el halálközeli élményét, melyek megváltoztatták a személyiségüket, az életüket. Különös, különleges élményekről számolnak be. Ami miatt most ezzel foglalkozunk, az az, hogy ezek az emberek kilépve testükből és hétköznapi tudatosságukból, kitágult tudattal megtapasztalták azt, amit az ember meditáció útján is képes megtapasztalni: vagyis, hogy a tudata nem azonos azzal a beszűkült, hétköznapi tudattal, amihez hozzá vagyunk szokva, amivel azonosítjuk magunkat. Persze a meditációval csak lassan, komoly munkával vagyunk képesek elérni azt, hogy hasonló tapasztalatokra tegyünk szert. Az is kiderül számunkra, hogy nagyon nem mindegy, milyen tudattal lépjük át a földi lét és halál mezsgyéjét, mert ez nagyon meghatározza, hogy miket látunk tapasztalunk meg odaát. A vipassana meditációval nagyon is felkészülhetünk a földi életünk utáni létezésünkre azzal, hogy folyamatosan tisztítjuk tudatunkat és emeljük a...

Read More

Dél-Amerikában ezt így csinálják

Posted by on 2013/06/04 in Személyes | 0 comments

Dél-Amerika archaikus indián közösségei sámán hitet követnek (legtöbbször a katolikus hit mellett). A sámán a közösség spirituális vezetője, egyúttal gyógyító ember, aki módosult tudatállapotban kér segítséget, folyamodik tanácsért, vagy gyógyít. A sámán utazik az alvilágba és a felvilágba, ehhez az utazáshoz pedig segédeszközöket használ, különböző tudatmódosító szereket, gombákat, gyógynövényeket, izzasztókunyhót, dobolást… Egyik ilyen gyógynövényfőzet az ayahuasca tea, amit szentként tisztelnek Dél-Amerikában, és vannak közösségek, falvak, ahol rendszeresen fogyasztják. A nyugati (amerikai, európai) világ most kezdi felfedezni az ayahuasca teát, és annak a személyiségre gyakorolt hatását. A hét végén egy szertartás keretében nekem is alkalmam volt kipróbálni a főzetet. Az ayahuasca tea (egy-egy kortyot kell inni belőle) megszünteti a gondolkodásnak a koncepcionális, ítéletalkotó részét, és így az ember a dolgokat önmagukban látja, úgy ahogyan azok vannak, minden koncepció, ítélet nélkül. Itt csak utalásszerűen említem meg A. Huxlleynak a Megismerés kapui című (magyarul is megjelent) rövid dolgozatát (Huxley ebben egy mescalin nevű – ugyancsak a dél-amerikai indiánok által használt – gyógynövényt kontrollált, felügyelt körülmények között fogyasztott, és leírta az eközben tapasztalt élményeit), amelyben ugyancsak arról ír, hogy nem víziói voltak, hanem csak a létező dolgokat észlelte másként, illúziók és koncepciók nélkül. Éppen úgy, ahogyan arra a vipassana meditációban is törekszünk. Akinek szokatlan a módosult, kitágult, nem hétköznapi tudatállapot, aki az önismereti útnak az elején jár, annak a tea fogyasztása tudatrobbanáshoz vezethet, ami persze óriási revelációval jár együtt. Nekem, aki tíz éve nap, mint nap gyakorlom a vipassana meditációt, egyáltalán nem okozott tudatrobbanást és revelációt. Véleményem szerint a vipassana meditáció – bár egy lassan építkező, nagy fegyelmet igénylő ösvény – jobb, mint az ayahuasca tea, vagy más tudatmódosító növények útja. Aki rendszeresen gyakorolja a vipassana meditációt, annak a tudata lassan kitágul, egyre érzékenyebbé válik a valóság koncepció nélküli befogadására. Viszont ez egy fokozatos út, és nem jár hirtelen változással. Érdemes megnézni Feldmár András kisfilmjét, amelyben az ayahuascáról beszél, és amit itt tudsz megnyitni. Ebben elmondja, hogy azok, akik az ayahuascát rendszeresen, rituális környezetben fogyasztják, csökkentett pánikszintet és reménytelenséget mutatnak, és általában véve is bizakodóak. Fizikai hatását tekintve a hányinger mellett a teának nincs negatív hatása. Továbbá itt tudsz megnyitni egy egy órás (angol nyelvű) ismertetőt. Ebben a filmben azt is meg tudod nézni, hogyan néz ki egy ayahuasca szertartás Dél-Amerikában, az Amazonas partján, vagy Kanada északi...

Read More

Buddha, a részecskék és a hologram (2. rész)

Posted by on 2013/06/02 in kvantumfizika | 0 comments

Képzeljünk el egy akváriumot, amelyben egy hal úszkál. Az akváriumot nem láthatjuk közvetlenül, és a benne szereplő világról is csak tévékamerák révén értesülünk. Az egyik kamera az akvárium elejét veszi, a másik az oldalát. A megfigyelő a két monitor képét figyelve azt gondolhatja, hogy a két hal külön-külön létezik, majd a halakat tovább figyelve felfedezi, hogy valami kapcsolat van közöttük. Amikor az egyik hal elfordul, a másik ugyanabban a pillanatban hasonló fordulót végez. Ugyanígy amikor az egyiknek az eleje látszik, a másik mindig az oldalát mutatja. Ha a teljes összeállítás továbbra is rejtve marad a megfigyelő előtt, az nyugodtan feltételezheti, hogy a halak valahogy összebeszélnek, ezért mozognak egyszerre. A szubatomi részecskékkel pontosan ez történik. A látszólagos fénynél is gyorsabb kommunikáció valójában arról árulkodik, hogy a valóságnak a kézzel foghatónál mélyebb rétegei is léteznek. A szemmel nem látható komplex dimenziókat ugyanúgy nem érzékeljük, mint a megfigyelő a halat körülvevő akváriumot. A részecskéket azért látjuk egymástól elválasztva, mert csak a valóság egy szeletét érzékeljük. Az ilyen részecskék nem különállóak, hanem részei a mélyebben meghúzódó egésznek, amely holografikus oszthatatlanként viselkedik. És mivel a fizikai valóságban mindent ez épít fel, az univerzum is csak egy illúzió. A világegyetemnek ezen fantomszerű viselkedés mellett más megdöbbentő tulajdonságai is lehetnek. Ha a szubatomi részecskék csak látszólag szétválaszthatóak, az annyit is tesz, hogy a valóság mélyebb szintjein a teljes világegyetem összefügg. Az emberi agyban meghúzódó szénatom elektronjai kapcsolatban állnak a Nap vagy tetszőleges távoli csillag felszínén lévő hidrogénatomok protonjaival. A holografikus univerzumban még az idő és a tér sem tekinthető alapfogalomnak. A helymeghatározás minden formája csődöt mond olyan környezetben, ahol semmi sem válik el igazán a másiktól. Így az idő és a három dimenziós tér úgy viselkedhet, mint a halat mutató monitorok, és csak kivetülései a mélyebb rendnek. Az univerzum holografikus mivoltát nemcsak fizikusok kezdik felfedezni, hanem neurológusok is nagyon hasonló dolgokat állítanak. Az agykutatás területén dolgozva a Stanford egyetem neurofiziológusai szintén arra a meggyőződésre jutottak, hogy a valóság holografikus. A kutatók szerint az emlékeket nem neuronok vagy idegsejtek kis csoportja őrzi, hanem idegi impulzusok mintázatába kódolva hordozzuk, éppen úgy, ahogyan a lézerfény interferenciája elmenti a holografikus képet. Vagyis agyunk nem más, mint egy holografikus tár. Ez az elmélet egyébként magyarázatot ad arra is, hogyan képes az agy ilyen kis helyen ennyi emléket megőrizni. Becslések szerint egy átlagos emberélet során 10 milliárd bitnyi információt ment el az agy, ami az Encyclopaedia Britannica adatmennyiségének ötszöröse. A holografikus agymodell legmegdöbbentőbb vonatkozása mégis az, amikor összevetik a kvantumfizika realitáselméletével. A világ megfogható képe így csak másodlagos valósággá változik, a tényleges környezet pedig frekvenciák holografikus kavalkádja lesz. Ebből a holografikus agy csupán néhány fontos frekvenciát választ ki, és érzékszervek jeleként értelmezi. Az objektív valóság eközben pedig teljesen elsikkad. A Buddha már évezredekkel ezelőtt azt mondta, hogy az anyagi világ illúzió (Mája fátyla), és bár azt gondolhatjuk, hogy fizikai lényként mozoghatunk a fizikai világban, ez azonban csak képzelődés. Valójában vevőkészülékek vagyunk a frekvenciák tengerében, és amit kiszűrünk ebből a kavalkádból, az csak egy nagyon szűk szelete a...

Read More

Buddha, a részecskék és a hologram (1. rész)

Posted by on 2013/06/01 in Személyes | 3 hozzászólás

Az akadémikus tudományok számára is lassan kezd derengeni, hogy az érzékszervek által tapasztalt világ csak egy szelete a valóságnak. A mélyebb szinteken a teljes világegyetem összefügg, az elme pedig nemcsak vetíti a valóságot, hanem alakítja is. A ’80-as évek elején egy francia kutatócsoport felfedezte, hogy bizonyos körülmények között a szubatomi részecskék, például az elektronok képesek egymás között az azonnali kommunikációra, függetlenül a közöttük húzódó távolságtól. Így nem számít, hogy pár méterre vagy 10 millió kilométerre vannak-e egymástól. A kísérletsorozat eredménye szerint minden részecske tudja, hogy mit csinál a másik. Ez azonban ellentmond Einstein azon tézisének, miszerint semmilyen információ nem haladhat a fénysebességnél gyorsabban. Mivel a fénysebességnél gyorsabb haladás egyet jelent az időkorlát áttörésével, a megdöbbentő kilátások arra indítottak néhány fizikust, hogy megkíséreljék megmagyarázni, mi állhat valójában a francia kutatócsoport megfigyeléseinek a hátterében. Az University of London fizikusai arra a következtetésre jutottak, hogy ezek az eredmények közvetve az objektív valóság cáfolatát jelentik. Vagyis az univerzum kézzelfogható szilárd formája csupán látszólagos, a mindenki által megélt valóság nem más, mint egy gigantikus hologram. A hologramok tárgyak háromdimenziós képei. Ezeket úgy készítik, hogy a megörökítendő tárgyat először lézersugárral végigpásztázzák. Majd egy második sugár fénye a visszaverődő mintával interferenciát hoz létre, és ezt a mintát örökítik meg a filmen. Előhíváskor a film csupán fényes és sötét vonalak kavalkádja, de ha lézerfénnyel világítják meg, megjelenik az eredeti tárgy három dimenziós képe. Ami miatt a hologram különösen érdekes, hogy a hologram minden szelete az eredeti információ egészét tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy ha egy tárgy hologramját félbe vágjuk, akkor nem két félt fogunk látni, hanem az eredeti tárgyat fogjuk két darabban látni, csak valamivel kisebb méretben, mint az eredeti. Ha a darabokat tovább daraboljuk, minden kis darab az eredeti egész képet tartalmazza. Az ” egész a részletekben” megközelítéssel teljesen új utak nyílnak a természettudományok előtt. A holografikus struktúrák szétdarabolása nem az építőkövekhez, hanem kisebb egészekhez vezet. A szubatomi részecskék nem azért képesek egymással kapcsolatban maradni, függetlenül a távolságtól, mert valami titokzatos jel áramlik közöttük, hanem azért, mert a szétválasztottságuk nem más, mint a megfigyelőt becsapó illúzió. A valóság valamely mélyebb rétegében ezek a részecskék nem különálló egységek, hanem egy alapvető egész kiterjesztései....

Read More
;