Posts made in december, 2012

A meditáció hatása mérhető

Posted by on 2012/12/13 in Vipassana meditáció | 1 comment

A meditáció emberre gyakorolt kedvező hatása mérhető. Nemcsak úgy, ahogyan egyébként már számos kutatóintézetben folytattak kísérleteket és méréseket a meditálókkal. Nemrég a HVG tett közzé egy ilyen kutatásról szóló beszámolót. A Bostoni Egyetem 12-12 önkéntese mintegy nyolc hétig vett részt meditáción, illetve 12 ember alkotta a kontroll csoportot, akik egy egészségügyi képzésen vettek részt. 12 fő légzésmegfigyelésen alapuló (vipassana) meditációt gyakorolt, a másik 12 fős csoport pedig metta (szeretet) meditációt gyakorolt. Majd nyolc hét után tesztekkel és MRI-vel mérték a meditáció hatását. A résztvevőknek különböző képeket, embereket pozitív, negatív, vagy semleges helyzetben ábrázoló helyzetekben mutattak. Az első, a vipassana meditációt gyakorló csoport mérési eredménye arról tanúskodik, hogy javult ezeknek az embereknek az érzelmi stabilitása, és a stresszre adott válasza. A második csoportnál, amelyik a metta meditációt gyakorolta, a pozitív és semleges tartalmú képekre adott válasz ugyancsak nagyfokú érzelmi stabilitásról árulkodott, míg a negatív (pl. depresszió, emberi szenvedést ábrázoló) képek hatására megnőtt az érzelmi aktivitás, ami arra utal, hogy a részvét fejlesztése is előnyökkel jár az egyén számára. A kontroll csoport tagjainál természetesen nem találtak értékelhető különbséget a tanfolyam előtti és utáni felmérésben. Nos, ez a kis beszámoló egy szigorú, tudományos kritériumoknak megfelelő mérésről és tesztről tudósít. Mi ennél egyszerűbb módon bizonyosodtunk meg arról, ami eddig is bizonyosság volt, nevezetesen, hogy a meditációnak mennyire pozitív hatása van a gyakorlóra. Egy Egely-féle vitalitásmérővel (Egely-kerék) meditáció előtt megmértük a meditációs tanfolyamra járók vitalitását, majd a meditáció után újból. A különbség minden kétséget kizáróan szignifikáns. Egy harminc perces meditációnak már jól mérhetően pozitív hatása...

Read More

Nikola Tesla és a módosult tudatállapotok

Posted by on 2012/12/04 in Tesla | 0 comments

Egy látszólag távoli témát teszünk most közzé, Nikola Teslárol, a különös, és méltatlanul elfeledett feltalálóról. Hogy kerül egy meditációs oldal blogjába egy feltaláló? Korábban írtunk már arról, minden valóban nagy művészi alkotás, és tudományos felfedezés nem individuális teljesítmény: Eckhart Tolle erről így ír: „Minden igazi művész – akár tudatában van, akár nem – az elmenélküliségből, a belső csöndből alkot. Ezt követően az elme csak formába önti a kreatív sugallatot vagy fölismerést. Még a nagy tudósok is arról számolnak be, hogy alkotó áttörésük pillanatai a mentális nyugalom idejére estek”. Nos Tesla olyan feltaláló volt, aki tudatosan „használta” a módosult tudatállapotot az alkotáshoz. A vipassana meditációs sem más, mint az agy kikapcsolása, és ráhangolódás a kozmikus tudatra. Tesla megtanulta a módosult tudatállapotot használni a teremtési folyamatában: „Kikapcsolom az agyamat a külső világ befolyásából, abban az állapotban kapom a belső világból a látást.” Ebben az állapotban hozta létre tökéletes találmányait. Nem használta a tudomány világában szokásos matematikai eszközöket, képleteket. Ráismert a dolgok lényegére. Azt mondta az agy csak egy adó-vevő: „Én csak egy antenna vagyok, amit rá kell hangolni a megfelelő frekvenciára. Az univerzumban van egy bizonyos mag, ahonnan a tudást, az erőt és az ihletet kapjuk. A titkát nem ismerem, de tudom, hogy létezik. Az univerzum információs világa ez, amiben minden benne van.” Kortársai közül legfőképpen ötleteinek lenyűgöző számával és azzal a vallomásával tűnt ki, amely szerint nem ő találja ki ezeket az ötleteket. „Képes vagyok rákapcsolódni erre az információs mezőre és meg tudom keresni benne a szükséges információt.” Sokan azt gondolták, hogy ebből a térből az összes információ megszerezhető. Ez igaz, de nemcsak fogadni kell tudni, hanem helyesen is kell értelmezni a kapott információt. Tesla nem tudta volna megérteni az információkat előzetes alapos tudás, hozzáértés, a fizikai törvények ismerete nélkül. Ezért mélyült el a természettudományokban, különösen a villamos energia világában. Kortársai felismerték, hogy szokatlan előrelátásai, profétikus tisztán látó képességei vannak. Ez azoknál természetes, akik mindennapi lelki gyakorlatokon keresztül változó tudatállapotokat élnek meg. 1890-ben Philadelphiában nem engedte meg a barátainak, hogy felszálljanak a vonatra. Így megmentette az életüket, ugyanis a vonatot baleset érte. 1912-ben lebeszélte egyik szponzorát, Morgan Pirpontát arról, hogy a Titanicon utazzon. Ő bízott Tesla intuíciójában, visszaadta a jegyeket és túlélte. John Astor nem vette komolyan Tesla tanácsait, felszállt a Titanicra és meghalt. Édesanyja életének az utolsó pillanataiban „látta” ahogyan az otthonában fekszik tőle két háztömbnyire. Egy felhőben angyal alakú lényt látott, akiben édesanyja jellemző vonásait ismerte fel. Később megtudta, hogy akkor halt meg. Évekkel előre tudta az első világháború kezdetének időpontját, csak 5-6 napot tévedett. Megjósolta, hogy 20 éven belül kezdődik a második világháború. Tesla egy ortodox pap fia volt. Olyan Istenben hitt, aki a különbözött attól, amit a vallások tanítottak. Később jógával is foglalkozott, aszketikus életformát élt. Érdekelte a buddhista filozófia, amely szerint az emberi én csak illúzió, olyasmi, mint a szubjektív térben és időben ismert hullámok. Amikor a hullámok eltűnnek, nem marad semmi belőlünk, a személyiség nem létezik. Nem lehet megállapítani, hogy az óceánban a hullámok nincsenek felruházva az individualizmus tulajdonságaival. Csak látszólag tűnik úgy, hogy egyik hullám követi a másikat. Ma nem vagyunk azok, akik tegnap voltunk, én magam egy láncszem vagyok a relatív létezésben, ami nem azonos a tegnapival. Az élet egy független folyamat, és nem az én esetleg hibás szubjektív elképzelésem a reális életemről. Tesla egész életében igyekezett integrálni a szellemi világ információit az anyagi világba. Spirituálisan úgy vélte, hogy a fizikai test halála után az ember halhatatlan. Napi kemény szellemi munkájának köszönhetően ismerte a különleges tudás titkait és képes volt értelmezni a világot. Úgy emlékszünk rá, mint zseniális fizikusra, feltalálóra, és ami a legfontosabb, egy olyan valóságos személyre, aki képes volt a természet titkait a fenomenális képességein keresztül...

Read More

Meditáció és ellazulás

Posted by on 2012/12/02 in Vipassana meditáció | 0 comments

A meditáció alapfeltétele a testi és szellemi ellazulás. Minden külső befolyás kikapcsolása, elmerülés saját mélységünkben és csendünkben, bensőnk hallgatása, megtisztulás az ellenállástól és akarástól, az érzékek megnyugvása és a belső lényeg szemlélése. A meditáció nem csupán a vallásokban, hanem a világ összes kultúrájában ismert fogalom. A kereszténységben is többféle formája létezik (rózsafüzér, ima, breviárium stb.). Gyakorlata a buddhizmusban, a hinduizmusban és az iszlámban még szembetűnőbb, ezért ma a nyugati ember a meditációt a keleti misztikummal hozza összefüggésbe. Minden meditációs gyakorlatnak ugyanaz a célja: fokozatosan olyan feltételeket alakítanak ki, amelyeken keresztül megtapasztalják az „ébredést”, az „én”, az “ego” uralmának megszüntetését, ami ha korlátlanul irányítja az embert, az élet valóságát a saját vágyaival, „illúzióival” pótolja. Az igazi meditáció nem öncélú, de valamely dolog elérésének eszközeként sem lehet tekinteni. A meditációs gyakorlatban úgy mondják: „az út maga a cél.” Minden meditációs formának van egyfajta gyakorlata, egyfajta technikája, amely a gyakorlat szempontjából önmagában kevésbé fontos. Lényeges, hogy olyan technikát válasszunk, mely életstílusunknak, adottságainknak, potenciálunknak megfelel, majd gyakoroljuk azt addig, amíg a mélyére tudunk hatolni. Ha csupán a felszínt karcoltuk meg és utána áttérünk újabb és újabb technikákra, akkor olyanok leszünk, mint a szomjazó a sivatagban, aki sok kis gödröt ás vizet keresvén, de egyiket sem mélyíti ki, így vizet nem találhat. Minden meditációs forma közös ismertető jele, hogy a szellemet összerendezi, tisztítja és megnyugtatja. Eszközei lehetnek a test- és légzőgyakorlatok, különböző koncentrációs technikák (mantra, mandala, mudra, vagy valamely tárgy megfigyelése), koanok vagy az éberség állapotának gyakorlata, vizualizációs gyakorlatok, és még számos egyéb. Minden ilyen gyakorlat, ha megfelelően végezzük, egy nem-duális állapothoz vezet, melyben megszűnik a különbségtétel alany és tárgy között, és a gyakorló egyesül Istennel (a vallásban), az abszolúttal, vagy saját felsőbb...

Read More
;