Posts made in szeptember, 2012

Esti könyörgés – Rachmanyinov Vesperása

Posted by on 2012/09/28 in Személyes | 0 comments

Korábban már írtam zenéről a blogomban (Pachelbel Kánonjáról), most is ezt teszem, bár ez most teljesen más típusú zene. Rachmanyinov Vesperásáról van szó, abból is az alleluja tétel. A kereszténység keleti ága, az Orthodox kereszténység a mai napig ismeri és gyakorolja a meditációt. Persze ez nem olyan, mint a vipassana meditáció, ez egy imaginatív – Jézus-ima  – meditáció. Oroszországban a bolsevik forradalomig a beavatás személyesen történt, a forradalom ezt a személyes láncolatot szakította szét rendkívül brutális eszközökkel (kivégzések és Gulág). Nem véletlen ez a dühödt szembefordulás, ugyanis az elevenen működő Tradíció valódi veszélyt jelentett és jelent mind a mai napig az ellenerőknek (a kommunista-vallástalan-materialista Kína éppilyen dühödten semmisíti meg a tibeti – még élő – Tradíciót). Az orthodox liturgikus zene nem „csak” ima, amely része a liturgiának, hanem megőrizte meditatív jellegét. (Eredetileg ilyen volt a nyugati liturgikus zene is, lásd a gregoriánt.) Egészen más minőséget képvisel, mint a nyugati kereszténység liturgikus(nak mondott) zenéje, amely – éppúgy, mint maga a liturgikus és vallási gyakorlat – jelentős félreértésen, a Tradíciótól való eltévelyedésen nyugszik. Utoljára Bach tudott még misét írni, bár ilyen céllal persze azóta is sok mű keletkezett. Rachmanyinov ezt az esti imát az Első Világháború idején, 1915-ben írta. A soha nem látott méretű öldöklés és emberi szenvedés a mélyen vallásos orosz zeneszerzőt megrendítő könyörgésre ragadta. A Vesperás ima kegyelemért egy Isten nélküli világból – Istenhez. Hallgasd áhítattal a Vesperást! Rachmanyinov:...

Read More

A vipassana gyakorlása felébreszt

Posted by on 2012/09/22 in Kommentek a Dhammapadahoz | 0 comments

“Vannak, akik felébrednek a figyelmetlenségből. Világosságot hoznak ők a világba, mint a felhők mögül előtűnő Hold.” Buddha Az Ászálha havi telihold napján, több mint kétezer-ötszáz évvel ezelőtt, a Buddha először beszélt a Négy Nemes Igazságról. Azok szíve, akik hallgatták ezeket a tanításokat, eltelt a tökéletes megértés örömével, ami nyugodt és ragyogó, mint a felhő mögül előbukkanó Hold. A világot és a szenvedésünket szilárdabban látjuk, mint az valójában. De ha a figyelmünket a szenvedés valódi oka felé fordítjuk – ami nem más, mint a nem-tudásban gyökerező vágy – ez a Négy Nemessé Tevő Igazság olyan ragyogást kelt, ami eloszlatja a tévhit felhőit, és szertefoszlatja a szenvedés világát. Vizsgálódásunk felébreszt minket a figyelmetlenségből, és pillanatról pillanatra hozzájárulunk a Dhamma Kerekének ismétlődő megforgatásához. Gyakorold tehát a vipassana meditációt, hogy felébredj a lefokozott lét kábaságából, a nem-tudás okozta szenvedésből, és meglásd a...

Read More

A testi érzetek vizsgálata elvezet a Valóságba

Posted by on 2012/09/18 in Személyes, Vipassana meditáció | 0 comments

“Ahogy a viharos szél képtelen megmozdítani egy sziklahegyet, úgy azt, aki a test valóságát vizsgálja, aki hitet és energiát fejleszt, Mára képtelen megmozdítani.” (Dhammapada) Mára a megvilágosodás hiányának megnyilvánulása: a tagadás hajtóereje. Mára a valóság elkerülése: kényszeredettségben, érzéketlenségben, neheztelésben nyilvánul meg. Ha ellen akarunk állni figyelmetlen szokásaink ostromának, szilárdan meg kell alapozzuk vizsgálódásunkat a testre való tudatosságban, a hitben és az energiában. Ez azt a képességet és hajlandóságot jelenti, amivel újra és újra visszatérünk a testünkön alapuló gyakorláshoz, a vipassana meditációhoz, emlékezve arra, hogy olyan módon éljünk, ami az önzetlen magabiztossághoz vezet, amely fenntartja érdeklődésünket az igazság felfedezése iránt. Ennek meg van az ereje, hogy megrendíthetetlenné tegyen...

Read More
;